Neptūno aspektai

Neptūno ir Merkurijaus konjunkcija:
Šis junginys nurodo, kad žmogaus vaizduotė dažnai dirba viršvalandžius. Logika susipainioja tarp iliuzijų  ir tampa sunku išreikšti aukštai išvystytą  ir jautrų mentalitetą. Jūs esate taip priderinti prie aplinkinių emocijų, jog galite tapti pažeidžiami ir kartais pernelyg lengvai įtakojami. Yra tokia tendencija idealizuoti ir svajoti anapus pasiekimų ribos, kas dažnai nustato jus nusivylimui ir nemalonumams. Geras išsilavinimas ir profesionalios treniruotės yra būtinos, kol savo karjeroje galėsite suklestėti. Šis išsidėstymas gali kelti rašytini ir poetinį produktyvumą.
Neptūno ir Veneros konjunkcija:
Ši konjunkcija tarp Veneros ir Neptūno prideda jūsų meilei dvasinio tono. Jūs esate lengvai paveikiami įspūdžių, ir turite gilią bei plačią emocinio ryšio kompetenciją. Ryški ir gyva vaizduotė bei derlinga pasąmonė, tarnauja ir gelbsti bet kokius artistiškus talentus muzikoje ar mene. Venkite bet kokių tendencijų vedančių į ne praktinių svajonių reiškimąsi. Šis žmogus bus tikras romantikas idealistas.
Neptūno ir Marso konjunkcija:
Šių planetų ryšys duoda asmenybei stiprų psichinį magnetizmą. Misterijos ir paslaptingumas dengia Marso valdomus reikalus. Toks žmogus užtikrintai turės lyderio talentą, kadangi žmonės atsakys į jus ir seks paskui tiesiog instinktyviai. Dažnai tikslai ir energijos yra nukreipiamos dvasiniais reikalais. Vis gi kartais pasitaiko, kad šios konjunkcijos kryptis gali būti šiek tiek debesuota. Ypač romantiškos natūros gali įsteigti nepraktiškus ir neužtikrintus tikslus. Jūs visuomet turite likti atviri ir aukščiau stalo pakeltu dėmesiu. Venkite bet kokių pagundų veikti slaptai ar gudrauti.
Neptūno ir Saturno konjunkcija:
Kuomet šis aspektas yra panaudojamas efektyviausiai, konjunkcija tarp Neptūno ir Saturno suteikia galimybę pritaikyti struktūriškumą ir formą idealams ir asmeninėms svajonėms. Tokiu metu jūsų bus prašoma iš kritinio taško pažvelgti į asmenines iliuzijas ir atskirti netikrus įspūdžius nuo realybės. Šis aspektas dažnai nurodo, kad nesaugumas ir nepasitenkinimas turi būti įveikti jūsų asmeninėje kovoje tarp idealistinio ir materialistinio aš. Jūs visuomet esate pasirengę atlikti asmeninius aukojimus, bet kartais galite paskubotai patenkinti aplinkinių poreikius, kuomet jums geriau sektųsi jei stengtumėtės patys išsilaikyti ant žemės tvirčiau. 
Neptūno ir Plutono konjunkcija:
Tai yra kartos įtaka, kuri yra labiausiai pastebima, kuomet turi kampus su Saule ar Mėnuliu. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Plutonas siejamas su politine jėga, globaliomis organizacijomis, orientuota energija ar 'pogrindinėmis' institucijomis. Kuomet šios planetos tarpusavyje kontaktuoja, dažniausiai nurodo į plačius konfliktus ar atkreipia dėmesį į politines bei kolektyvinių idealų temas.

Neptūno ir Saturno sekstilis:
Šis aspektas suteikia galimybę sujungti realizmą ir idealizmą kartu, dėl konstruktyvių tikslų. Tai puoselėja kantrybę, atsakingumą susietą su altruistine motyvacija. Žmonės su šiuo aspektu yra linkę dirbti sunkiai, kad savo svajones paverstų realybe, ir dažnai gali rasti pasitenkinimo pojūtį ar aukštesnio laipsnio ryžtą užduotyse,kurios kitiems atrodo kasdieniškos.
Neptūno ir Plutonosekstilis:
Tai yra kartos įtaka, kuri yra labiausiai pastebima, kuomet turi kampus su Saule ar Mėnuliu. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Plutonas siejamas su politine jėga, globaliomis organizacijomis, orientuota energija ar 'pogrindinėmis' institucijomis. Kuomet šios planetos tarpusavyje kontaktuoja, dažniausiai nurodo į plačius konfliktus ar atkreipia dėmesį į politines, bei kolektyvinių idealų temas.
*Karšta vizija, kuri perveria, tai įprasta įsisenėjusioms religinėms nuostatoms. Nesibaigiančio gyvenimo proceso vizija visuomet iš naujo atgimstant. Didis priėmimas ir tikėjimas natūraliais procesais ir sekančia karta. Meilė gyvūnams ir vaikams.


Neptūno ir Šiaurinio Nodo trigonas:
Transformacijos procesas per Trancendenciją yra Harmoningas Likimo siekiui

Šis aspektas pasiūlo, kad šios savybės, siejamos su jūsų likimo siekiu yra natūraliai panašios toms savybėms, kurias atspindi neptūnas. Tokios savybės kaip lankstumas, jautrumas ir intuicija papildo jūsų pasinėrimą vykdyti gyvenimo likimo užduočių ir leidžia jums reikštis ir tokį likimą realizuoti žymiai lengviau. Tarp kitko, jūsų likimo supratimas apie tai koks jis yra greičiausiai bus priimamas kažkoksai Neptūniškas.
Pagrinde jūs prisiartinate prie likimo išpildymo, kuomet priimate žymiai lankstesnę poziciją, kuomet suprantate dviprasmybes ir netikrumą situacijose ar kuomet matote poreikį užuojautai ir jautrumui. Yra didelė galimybė, kad sieksite savo likimo nesavanaudiškai, neatsižvelgiant į dirbtinius barjerus ir ribas. Galite jausti giminingumą siūlymams, kad žmonijos likimas yra brolybės ir seserijos susiliejimas meilėje. Jūsų plati perspektyva greičiausiai suteiks jums didesnį visą apimantį likimo ir gyvenimo tikslų vaizdą, ir iš šio požiūrio taško jūs galite pamatyti, kad jūsų pačių vaidmuo yra beveik nereikšmingas, kuomet lyginamas su kosmosu, tačiau autentiškas ir vertas pagal savo asmeninę teisę. Jūs esate linkę turėti intuityvų supratimą apie tai, koks yra likimas ir kaip turėtumėte veikti jį realizuojant. Galimai jūsų likimas gali tūnoti meninėje kryptyje ar kitoje veikloje, kurioje vertinama intuicija. Taip pat išlieka galimybė, kad matote savo likimą gulint dvasinėje ar religinėje kryptyje ir turite gabumų užsiimti introspekcija ir mąstymu, ir tai paskatina jus tokios krypties siekimą.
Tiek neptūnas ar Šiaurinis Nodas (RAHU) jei turi blogą aspektą su planeta, šis trigonas pasiūlo būdus, kaip galima sumažinti stresą, kuris yra asocijuojamas su šiuo sunkiu aspektu. Būdami lankstūs, atjaučiantys ir dėmesingi, ar pasiruošę priimti dviprasmybes, arba būdami mažiau sustirę, galite palengvinti bet kokį stresą, sukeltą sunkaus ar nemalonaus likimo(kuomet sunkus aspektas yra siejamas su Šiauriniu Nodu). Dažnai, kuomet sunkus aspektas siejamas su Neptūnu, priėmimas ir bendradarbiavimas su savo likimu gali atsiliepti gyvybinga būkle ir balansu vedančiu iš sudėtingų ir neaiškių, dviprasmiškų situacijų.
Transcendentinis Potencialas
Jūs galite realizuoti transcendentinį Neptūno ir Šiaurinio Nodo trigono potencialą, kuomet sąmoningai vystote savo dvasinę diemnciją. Tuomet suvokiate, kad jūsų tikrasis likimas slypi dvasinių turtų atradime ir šių turtų išreiškime per save. Kuo daugiau susitapatinate su šio didingo likimo harmonija, jūsų giminingumas ir susijungimas su visuotine būties Vienybe padeda jums pasiekti savo tikslus. Jūs peržiangiate bet kokį įsivaizduojamą ir suvokiamą likimo supratimą, bet kokią realybę šiame laikiname ir materialiame pasaulyje. Vietoj to, jūs sutelkiate savo visą meilę ir įkvėpimą kad susilietumėte į tą Vienybę.
Nesaugumas
Jeigu jaučiatės viduje nesaugiai, tuomet bijote likimo nežinomybės ir savęs praradimo, tai palenkia jus siekti likimo, kuris yra siejamas su negatyviu Neptūniškos energijos apsireiškimu. Todėl, jūs esate traukiami link to kas gyvenime yra apgaulinga ir laikina, tikint, kad tai ir yra gyvenimas. Dar blogiau, jūs jaučiatės patogiai su tokia suktybe, veidmainiavimu, ir savęs apgaudinėjimu, kuomet tikite, kad šios savybės sukurs galimybes pasiekti savo likimą. Taip pat yra pavojus būti patrauktam į likimą, kuris įtraukia pagrinde prievartą ar piktnaudžiavimą kitomis priklausomybės formomis ir savidestrukcine elgsena. Jeigu tai nutinka, galite jausti beviltiškumo jausmą, kad esate gime savidestrukciniam susinaikinimo tipui ir kad nieko dėl to negalite padaryti tik pasiduoti savo likimui.

© 2020 Paburk.lt