Jupiterio aspektai


Neptūno ir Jupiterio konjunkcija:
Konjunkcija tarp šių planetų nurodo kūrybingą vaizduotę. Jūs galite būti labai artistiški, ir kažkas panašaus į besaikį talentų reiškimąsi. Dažnai šis aspektas nurodo daugybę idealizmo ir galite būti įtraukti į religinį ar humanitarinį gyvenimą. Taip pat gali tapti vengiantys tikroviškumo, blaškytis. 

Jupiterio ir Ketu konjunkcija:
Karminis ryšys, nurodo abiejų planetų susijungimą, kur jūs turėjote mokytojo ir studento, guru-vedlio santykius praeitame gyvenime. Pietų Nodo (Ketu) asmuo galėjo atlaikyti nemoralų elgesį iš Jupiterio asmens, ir dabar ieško atpirkimo. Kitoje rankoje, kogero Ketu praeitame gyvenime Jupiteriui suteikė didžiulį kiekį geros sėkmės ir fortūnos ir dabar siekia atsilyginimo. Kaip nurodyta, Ketu gali išsiurbti Jupiterį per paramą, paliekant juos išsekintus. Jupiteris suteikia sėkmę ir laimę Ketu asmeniui. Ketu asmuo bus linkęs matyti Jupiterį, kaip jų "geros sėkmės žavesį". Pora gali padėti vienas kitam išvystyti vienas kito dvasingumą, kuris gali būti labai pozityvus. Kaip bebūtų, šis Ketu asmuo gali būti dominuojantis prieš Jupiterio asmenį, arba atvirkščiai, galvoti, kad jie "nusimano geriausiai".

Jupiterio ir Saturno sekstilis:
Šis derinys nurodo gerus verslo atsargumo požymius, apdairumą, gerą organizuotumą sujungtą su optimizmu, entuziazmu ir plėtra. Tokiu būdu tampate galintys laisvai įvykdyti planus ir įsipareigojimus, versle ar profesijoje uždirbdami pagarbą. Jūs esate vertinami už savo atvirumą ir principingumą.

Jupiterio ir Urano sekstilis:
Ši jungtis stengiasi sugriauti griežtų pažiūrų tendencijas ir pridėti daugiau metafizinio ar liberalaus nusistatymo. Humanitariniai tikslai ir temos tampa svarbesni turintiems šį, dvasią pakylėjantį aspektą. Gera gyvenimo sėkmė ryšium su idealais ateina iš šalutinių veiksmų produktų.

Jupiterio ir Pietinio Nodo sekstilis:
Jums yra suteikiamos galimybės pasiekti naudos iš sąveikavimo su plėtra, augimu ir labdaringumu, siejamu su įgimtais talentais ir resursais. Šis sekstilis parodo, kad gyvenimo dovanos skirtos, kad panaudotumėte įgimtus talentus ir resursus, tokiais būdais, kad prieitumėte prie augimo ir didesnės gausos. Tai gali reikšti jūsų materialios gausos ir finansinių resursų, arba tai  išminties ir supratingumo padidėjimą, priklausomai nuo įgimtų resursų natūros ir jų panaudojimo, kuriais esate apsirūpinę. Sekstilis jums gali simbolizuoti galimybes padidinti gerai išvystytus įgimtus talentus ir resursus, ypač per išminties ir supratingumo vartojimą, organizacinius gebėjimus didesnėje struktūroje arba geresnį įsiliejimą į socialiai sankcionuotas susirinkimo vietas. Kuomet šias, jums pateikiamas galimybes priimate, rezultate sulaukiamas augimas, gali vesti prie dar didesnio augimo ir gausos,  nesvarbu kokiose srityse pasirinksite paleisti savo pastangas.
Jeigu Jupiteris ar Pietų Nodas turi neigiamų aspektų su planetomis, sekstilis nurodo kad turite galimybe sumažinti patiriamą stresą. Apžiūrėdami arba įdarbindami savo talentus, galite susilaukti galimybių stresui sumažinti, sukeltų tiek pertekliaus tiek ir pažeminto gerbūvio pojūčio (kuomet sunkus aspektas su Jupiteriu). Dažnai, kuomet sudėtingas aspektas matyti kartu su Pietų Nodu, stengiantis įgauti geresnio supratimo ir platesnės perspektyvos vaizdą, kokie yra jūsų talentai ir resursai ir kaip jie galėtų būti panaudoti, padės palengvinti sunkias ir skausmingas situacijas. Kartais atsakymas randamas priimant optimistišką nusistatymą, kol susiduriama su stresu ir krizėmis, susietomis su jūsų resursingumo trūkumu, arba negebėjimu naudotis talentais. Kartais žinoma sėkmingos galimybės ateis pas jus tam, kad sušvelnintų stresinę situaciją, tačiau vien šiuo įvykiu pasitikėti nereikėtų.
Trancendentinis Potencialas
Galite realizuoti Jupiterio sekstilio trancendentinį potencialą kuomet išreiškiate pagarbą galimybėms tam, jog surastumėte dvasinius lobius, kurie slypi viduje ir į kurias turite prigimtines teises. Gebate šiuos lobius per savo padidintą supratingumą ir nuolatinį asmeninį augimą bei vystymąsi padauginti. Jeigu esate ypač laimingi, turėsite galimybę susilaukti dvasinio vedimo pagalbos, kuri jums parodys, kaip reikia šiuos lobius išsikasti. Viso to padarinys tai džiaugsmo patyrimas, kuris "pralenkia supratimą" ir šio džiaugsmo skleidimo kitiems kiekvienos galimybės priėmimas, kadangi spinduliuojate vidinę laimę ir pasitenkinimą.
Nesaugumas
Jeigu jaučiatės pernelyg nesaugūs, tam kad teisingai panaudotumėte įgimtus talentus ir resursus, jūs išliksite sutelkę dėmesį tiktai į savo asmeninį patenkinimą. Tai leis jums savanaudiškai panaudoti galimybes, kad panaudotumėte įgimtus talentus ir resursus tam tikslui, kad įgytumėte daugiau turto ir mėgautumėtės prabangiais patogumais. Visų pirma, jūs godžiai imate bet ką, ką tik galite lengvai gauti arba tai kas jums yra suteikiama, nejausdami ar neišreikšdami dėkingumo. Jūsų poreikis yra asmeninio Ego ir asmeninio reikšmingumo pamaitinimas. Taipogi panaudosite bet kokius įgūdžius ar talentus kuriuos tik turite pagal galimybes, tam kad padidintumėte savo pranašumą ar persvarą.

Jupiterio ir Saturno trigonas:
Šis derinys nurodo rimtus gyvenimo sumanymus, kurie galimai buvo įtakojami šeimos tradicijų. Taip pat jūs esate kažkas panašaus į materialistus ir gyvenime trokštate pagerintų dalykų. Jums trūksta motyvacijos ir paskatų siekti jos. Matyti tendencija siekti ir surasti bet kokiems darymams lengvus kelius. Kokios sėkmės besistengtumėte pasiekti, ji bus linkusi ateiti vėlesniome gyvenimo dalyje. Turite blogų įpročių nepalankiai lygindami save su kitais, vietoj to kad suvoktumėte savo tikrąją vertę.

Jupiterio ir Urano trigonas:
Tai nurodo, kad esate originalus, kūrybingas, ryžtingas, praktiškas. Galite pasiekti bet kokį tikslą,kurį sau išsikeliate. Asmeninė laisvė jums yra labai svarbi ir nenorite būti pririšti prie sąlygų. Galite turėti stiprią mentalinę energetiką ir daugybę nuolatinės jėgos darbui, kuri reikalauja naudotis jūsų protiniais gabumais.

Jupiterio ir Neptūno trigonas:
Trigonas suformuotas tarp Jupiterio ir Neptūno praplėčia jūsų slaptus ir intityvius gebėjimus, suteikdami praktišką prsiitaikymą prie jūsų nujautimo. Gali dažnai pastebėti, kaip materialiai uždirbate sekant savo intuicija ir kas tiesiog jaučiasi gerai. Jeigu turite kokių nors artistinių polinkių, šis aspektas padeda jūsų išsireiškimui tapti tinkamu pardavimui. Asmeniškumai tikėtina reikšis labai nuotaikingai ir žmogiškai, leisdami jums lengvai užmegsti draugystes.
* Jums gerai sektusi muzikoje, poezijoje, psichologijoje ir filosofijoje - vaizduotės karalystėje. Darbas šiose srityse jums sekasi gerai ir galite padėti bei pamokyti kitus, pasidalinant savo supratimu. Jūs galite pasitarnauti kaip gidas uždegantiems proto ir sielos pasauliams - religijoms, misticizmui ir taip toliau. Dvasinės problemos ir klausimai yra jums lengvi. Jūs visuomet griebiatės už vienybės ten, kur dalykų, kurie pasireiškia skirtingi ar atskiri.

Jupiterio ir Plutono trigonas:
Šis aspektas jūsų natūrai suteikia stiprų kalbinį spalvingumą, kuris leidžia aplinkinius įkvėpti savam potencialui, kaip kad jūs gebate pasiekti savo. Turite nuostabių organizacinių sugebėjimų, kurie gali būti naudingi, ypač biznyje, moksle ir visuomeninėje socialinėje gerovėje.

Jupiterio ir Šiaurinio Nodo trigonas:
Pagrinde tai yra laimingas aspektas, nurodantis, kad pastangos su gyvenimo srities įgyvendinimu, simbolizuojamomis Šiaurinio Nodo būsto, ir likimo įvykdymas bus palengvintas. Tai paprasčiausiai gali įvelti gerus pojūčius kas liečia likimą, arba tai gali nurodyti didesnį supratingumą, kuris padeda vystyti gyvenimo sritis siejamas su Šiaurinio Nodo išsidėstymu. Kadangi Jupiteris gali simbolizuoti mentorių ar mokytoją, šis supratimas gali ateiti per tokį asmenį. Palengvėjimas, kurį suranda jūsų pastangos gali būti iš ties apgaulingas. Kaip bebūtų, vilioja jus leisti dalykams išsispręsti patiems, vietoj to, kad pačiam prisiimti atsakomybę už savo likimą. Lengvumo funkcionavimas, su kuriuo Jupiterio energija teka į Šiaurinį Nodą, gali privesti iki negatyvių tendencijų, būdingų Šiaurinio Nodo išsidėstymo perdėjimui, pozicijos įsijautimui. 
Jeigu Jupiteris arba Šiaurinis Nodas turi sudėtingą aspektą su kita planeta, trigonas nurodo jums būdą, kuriuo galite sumažinti patiriamą stresą. Vykdydami savo likimą ir įsisavindami gyvenimo pamokas, kurias patiriate, gali palenmgvinti bet kokį stresą, sukeltą tiek pertekliaus tiek ir pažemintu gerbūvio pojūčiu (kuomet sunkus aspektas siejamas su Jupiteriu) Dažnai, kuomet sunkus aspektas turi ryšį su Šiauriniu Nodu, stengiantis įgauti geresnį supratingumą ir platesnę perspektyvą dėl patiriamo nerimo ar susijaudinimo dėl savo likimo, į jus gali sugrįžti kaip gyvybinga būklė ar struktūra. Taip pat, laikydamiesi optimistiškos nuostatos, kuomet susiduriate su nusivylimu, siejamu su tuo, ką jūsų likimas gali atnešti, gali padėti sudėlioti dalykus į jiems tinkamą perspektyvą ir susitvarkyti su stresu siejamu su Šiaurinio Nodo sudėtingu aspektu. Kai kuriems, jūsų natūrali gera sėkmė ir palankios aplinkybės stresinėje situacijoje suteiks palengvėjimo, tačiau vien šiuo aspektu pasitikėti nereikėtų.
Trancendentinis potencialas
Jupiterio ir Šiaurinio Nodo trigonas gali būti realizuojamas, kuomet suvokiate, kokį didelį Gracingumą gaunate, kuomet jums yra leidžiama vystyti vidinį save vykdant savo likima. Jūs rimtai žiūrite į didingesnio supratimo įgavimo atsakomybę ir asmeninį augimą, ypač tose vietose, pažymėtose Šiaurinio Nodo būstu. Vis gi sugebate atlikti tai lengvai, nusiraminę ir susitvardę. Jeigu esate ypač laimingi sulauksite aukštesniųjų jėgų atstovo vedimo, padėti jums einant likimo keliu.
Nesaugumas
Jeigu jaučiatės pernelyg nesaugūs, tam kad vykdytumėte savo likimą, tuomet galite skinti geradario Jupiterio vaisius, tačiau nepasodinsite pozityvių sėklų ateičiai. Užliūliuoti geros sėkmės ir gerų pojūčių, simbolizuojamų Jupiterio, ir mąstydami, kad viskas yra gerai, jūs nesirūpinate ar nepaisote savo likimo siekimo. Pradedate skęsti patogiuose šablonuose, kuriuos atspindi Pietų nodo išsidėstymas. Palaimingai ir netyčiomis jūs įamžinate negatyvios energijos būdus kylančios iš jūsų praeities.

Jupiterio ir Saturno kvadratūra:
Šis derinys pažymi savigarbos problemas. Abejojate savais gabumais ir kuomet lyginate save su kitais nusiviliate.  Prie šitokio savimi pasitikėjimo trūkumo, jaunystėje galėjo prisidėti tėvai.

Jupiterio ir Neptūno kvadratūra:
Išsidėstymas tarp Jupiterio ir Neptūno iš kvadratūros aspekto diagramoje. Tai nurodo tendencijas link perdėjimo ir pasimetimo. Matyti tikėtinumas būti suklaidintam arba klaidinti kitus. Bet kokiame įvykyje bus emocinis perteklius ir nepraktiška elgsena. Šis aspektas dažnai siejamas su religiniu idealizmu, kuriam trūksta disciplinos. Matyti nuolaidžiavimas savo silpnybėms, siejamas su šiuo išsidėstymu, ir tai gali prišaukti neigiamą rezultatą pasiekiant potencialią sėkmę.

Jupiterio ir Plutono kvadratūra:
Kvadratūra susifomavusi tarp Jupiterio ir Plutono nurodo tai, kad pakeliate save iki istatymo leidėjo prieš save patį ir retai kuomet sutinkate priimtais kodeksais. Dogmatiškas ir perdedantis, galite būti nuotykių ieškotojas arba lošėjas. Pakankamai keistai supatės tarp pernelyg didelio pasitikėjimo savimi ir abejonių. Išmokite pasiekti naudos iš savo patirties ir neišnaudokite kitų dėl savo asmeninės naudos.

Jupiterio ir Šiaurinio Nodo kvadratūra:
Plėtra, Augimas ir Geradarystės tampa atsitraukimu tiek nuo  savo Likimo atvėrimo tiek nuo savo praeities patirties panaudojimo.
Kvadratūra, tarp Mėnulio ašies ir Jupiterio pasiūlo mintį, kad surasite tiek iššūkius asmeniniam vystymuisi savo gyvenimo likimui realizuoti ir užduotis pilnai realizuoti savo įgimtus talentus, tam kad įkyriai kabintumėtės į savo troškimus pasimėgavimui, patenkinimui ir laimei pasiekti. Taigi esate linkę sutelkti dėmesį tiktais į tas veiklas, kurios pakelia jūsų pasitenkinimą ir laimę ir veda prie prabangos augimo, įtakos ir statuso. Jūs trokštate kad viskas ateitu pas jus lengvai, todėl, esate linkę rinktis tokį kelią, kuriame mažiausiai pasipriešinimo. Tokįą kryptį matote kaip vienintelę, kuri suteikia didžiausią kiekį pasitenkinimo ir pilnatvės.
Jūsų laimės siekimas, augimo nuotykis kokioje nors įmonėje, atitraukia jus nuo gyvenimo tikslo, atstovaujamo Šiaurinio Nodo Būsto išsidėstymu. Tai gali priversti jus prisiimti tingų ar nerūpestingą būdą link jūsų įgimtų įgūdžių ir talentų vystymosi. Iš kitos pusės, jūsų linksma, linksmybių siekianti natūra gali būti pernelyg išvystyta. Arba galbūt Jupiteris randa savo išsireiškimą perdėtą, pernelyg išpūstą asmeninių reikšmingumu, arba didybės pojūčiu ir plėtimosi apsėdimu.
Bet kuomet, kai tik jūs pasukate savo dėmesį į tas gyvenimo vietas, rodomas Šiaurinio ir Pietinio Nodo, atitinkamai, esate linkę patirti tai kaip aukojimą dėl pasimėgavimo arba galimybių. Ir net gi galite susieti šias vietas su depresyvumu ir negatyvumu. Jie yra linkę būti matomi kaip simboliniai dalykai, kurie pasitaiko kelyje ir yra jums tikrai svarbūs. Savo sielos neigiamų aspektų realizavimas reikalauja pakilti virš kasdieniškų asociacijų, kurias simbolizuoja Jupiteris.
Iššūkio sutikimas ir Trancendentinis Potencialas
Jūs galite sutikti Jupiterio ir Šiaurinio Nodo kvadratūros iššūkius ir suvokti transcendentinį šio aspekto potencialą, kuomet esate vežami link savo aukštesniojo likimo ir privalote panaudoti protinius, emocinius ir dvasinius resursus, kurie yra jums įgimti sieloje, tam, kad tokį likimą gautumėte. Pirmiausia, galite pastebėti, kad jums reikia paaukoti savo pasimėgavimą materialiais pranašumais, kuriuos suteikia visuomenė ir pasaulis. Kuo labiau gilinate savo supratimą, kaip bebūtų, suvokiate, kad tai, kas galvojote, jog buvo paaukota, tėra menkaverčiai dalykai. Jūs matote, jog tie, kurie tvirtai laikosi pasimėgavimo pasauliu ir tuo pačiu atsisako siekti aukštesniojo gyvenimo, ištiesų yra tie, kurie aukoja savo teisę į gimimą dėl nemalonumų viralo.
Nesaugumas:
Jeigu vidumi jaučiatės nesaugiai ir prisirišę rpie savo ego, tuomet pasuksite link jutiminio ir materialaus pasitenkinimo, arba galimai link protinio. Kaip bebūtų, greičiausiai jausitės lyg neigtumėte kažkokią atsakomybę. Šis nemalonus jausmas apauga krūmais, kuo jūs įdedate daugiau ryžto link pasimėgavimo pasaulio malonumais vien tam, kad paskandintumėte savo nesaugumo jausmą ir kaltę. Galite tapti taip pat ir pagyrūniški ar ekstravagantiški, kadangi pasąmoningai dirbate tam, kad savo nesaugumą paslėptumėte.

Jupiterio ir Neptūno opozicija:
Šis aspektas nurodo į polinkį žadėti daugiau, nei asmuo gali išpildyti. Esate kūrybingai talentingi, tačiau turite išvystyti savidrausmę, kad nukreiptumėte savo energiją produktyvia linkme. Šis aspektas nurodo praktiškumo trūkumą, gadina biznio ir financinius reikalus. Esate neįtikėtinai dosnūs ir  geraširdžiai, tačiau šiuo požiūriu jums gali trūkti diskriminacijos. Jūs revoliucionieriai ir galbūt savo asmeniniuose ryšiuose pernelyg emocingi. Šis aspektas dažnai pažymi problemas su narkotikais ar alkoholiu.
*Jupiteris praplečiate partnerio romantišką kūrybingumą ir gebėjimą svajoti, suteikdamas šviesenės ateities vaizdą. Jūs gerai semiatės įkvėpimo iš savo partnerio matomai bekraščio kūrybingumo ir tikite, kad abu jūs galite pasiekti bet ką. Kuomet romantriškasis partnerio Jupiteris yra opozicijoje Neptūnui, jaučiatės žymiai laimingesni ir atviresni būnant jam kartu. Jupiteris pumpuoja galybę jėgų į svajas ir troškimus. Kol matote jas kaip malonias, niekuomet dėl jų nieko nedarote tol, kol jos nepakeičiamos kitomis, tad dauguma jūsų bendrinių vizijų lieka vizijomis o svajų svajomis.

Jupiterio ir Plutono opozicija:
Šis derinys nurodo socialinės idealogijos kvestionavimą. Jūs metate iššūkį dogmoms, skatindami savo asmeninius požiūrius, kas dažnai gali būti laiptelio peržengimas su tais, kurie priklauso visuomenei. Autokratinis nusistatymas ir nuolankumo trūkumas gali sukelti populiarumo praradimą. Tai yra galingas išsidėstymas Jupiteriui, planetai siejamai su religija ir filosofinėmis temomis. Jūs galite daug ką pasiūlyti taisydami socialinius neteisingumus.

Jupiterio ir Nodo opozicija:
Jūsų pastangos plečiant socialines, religines ar šviečiamąsias ribas dažnai tampa auka prastam laiko parinkimui ar nesiderinimui esamoms bei priimtoms normoms, kurioms sugebate duoti nuoširdžią ir detalizuotą kritiką. Galite turėti kažkokių rūšių problemų su užsienio šalimis.);"> 

Jupiteris tai išmintis, laimė, pripažinimas, šlovė, šeimos ir vaikų gerovė ir kaip asmeniui sekasi. Retrogradinis Jupiteris sukuria asmeniui problemų su tikėjimu. Šis pasimetimas dėl religijų ir dvasingumo yra dažnai per abejingumo išraišką. Jie klausinėja, kaip turėčiau visu tuo patikėti, kodėl turėčiau tikėti. Ir pagrinde jie yra pasimetę dėl dalykų, kuriais reikėtų tikėti. Finansai ypač apie 20 metus bus sugedę ir dažnai jiems teks dėti daug pastangų, gilinantis į Jupiterio nurodomas temas, kadangi jų didysis supratimas reikalauja vėl ir vėl grįžti prie tų pačių temų, kol jos yra įsisavinamos, kadangi tikėjimas paremtas abejingumu, tai ir Jupiterio išmintis ir žinių troškimas abejingas bei reikalauja pasikartojančio kalimo į galvą tol, kol informacija ar esmė yra įsisavinama. Ankstyvame gyvenime jie yra prasti pinigų vadybininkai. Tačiau tarp 35 ir 50 jie tampa labai geri finansinio planavimo specialistai. Ankstyvame amžiuje rodomas abejingumas dvasinių ir įprastų mokytojų skleidžiamoms žinioms. Geriausia Jupiterio konjunkcija kokia tik gali būti yra su Mėnuliu. Tai yra palaiminimas turėti laimingą protą, gerą motiną, sėkminga ir klestinti asmenybė. Tačiau konjunkcija su Retrogradiniu Jupiteriu sukuria depresyvumą, kai norisi džiaugtis tuo pačiu ima ir prasta nuotaika. Po kažkokio ilgo laikotarpio Jupiteris gali pasidaryti labai dvasingas arba dosnus tam ženklui ir būstui, kuriame randasi. Yra ir kita nuomonė, kad būtent Jupiterio retrogradiškumas suteikia daug daugiau savo jėgos gimusies su tokia padėtimi, kadangi jo energija eina nebe per saulę o tiesiogiai žemėn. Čia kyla daugiau filosofinių klausimų ir paieškų dvasiniams bei ženklo krypties atsakymams. tačiau jėga tampa aštresnė ir mažiau Saulės apvalyta. Tai suvokimui prideda daugiau tamsos, prisirišimų prie idealų tikėjimo temose, tampant natūralistu. Taip imama pripažinti daugiau materialioji tikėjimo pusė, tikima Evoliucijos raida ir daugiau mokslinė jos pusė, nei tikėjimas Šviesos jėgomis ir dvasia. Ir Jupiteriui esant gerame ženkle, kuriame jis jaučiasi laisvai, atsiveria gilesnis, nei yra matomas, gerovės supratimas ir pajautimas. Ypač didelis susidomėjimas augimu ir turtais, intelekto augimu, didžiojo paveikslo matyme.

© 2020 Paburk.lt