Marso aspektai

Marso ir Veneros konjunkcija:
Ši konjunkcija nurodo stiprų natūralų troškimą reikalaujantį reikštis. Santykiuose su priešinga lytimi esate agresorius, ir taipogi visuomet esate energingas ir agresyvus užmezgant socialinius ryšius. Artistiška veikla gali tapti jūsų hyper aktyvios natūros energetiniu išliejimu.

Marso ir Jupiterio konjunkcija:
Šis aspektas sukuria gausybę energijos ir entuziazmo.Žmogus su šiuo aspektu turės daugybę pasitikėjimo savo gabumais atlikti bet ką, ką tik numato. Tai vienas iš tų žmonių, kuris atsisako pasakyti NE. Prie iššūkių prieinama su dramatišku užsidegimu ir pasišventimu. Tai bus savimi pasitikintis sprendimus priimantis asmuo. Šis aspektas dažnai sukuria dideles ambicijas, turtus, ir gerą sėkmę. Kartais gali tapti pernelyg kietas pats sau.
*Ypač įsivažiuoja nuo savo ambicijų pildymo ir karjeros siekimo ir šiuo atveju niekas negali pastoti skersai kelio. Visos pastangos yra dedamos į tai, kad būtų einama teisingu keliu tam, kad būtų pataisyti sprendimai. (Vadinasi asmuo didelį ar net visą dėmesį skiria veiksmų tikslumui ir kryptingam jų panaudojimui). Pomėgis išeiti į viešumą ar žmones, gera nuotaika ir visuomet diplomatiškumas - visų mėgstamiausias. Teisingai elgsenai turimi tinkami instinktai reikiamu metu. Politika ar kokia karjera dirbanti su viešuma yra praktiškai neišvengiama.

Marso ir Saturno konjunkcija:
Ši konjunkcija tarp Marso ir Saturno parodo, kad jūs galite konstruktyviai panaudoti savo energijas. Bet kokia tendencija nurodyta kažkur kitur jūsų diagramoje elgtis impulsyviai yra užgrūdinta ir sulaikoma. Jūs retai švaistote energijas į neproduktyvias veiklas. Esate fiziški asmenys, tačiau žinote, kaip tai kontroliuoti ir savo fizines energijas panaudoti. Šis aspektas sukuria sunkaus darbo sugebėjimų, ilgalaikės stiprybės ir sumanumo. Dažnai ši konjunkcija pažymi tendenciją nukreiptą į pyktį arba sudėtingus jausmus, kuriuos tenka mokytis kontroliuoti, jeigu tik galite. Turite išmokti vengti negatyvios elgsenos ir psipiktinimo, kuris kartais susiformuoja.
*Esate atsakingi iki ekstremalaus lygmens, visuomet galvojantys remiantis įsipareigojimais ir stumiantys save iki ribos. Jūs vykdote savo įsipareigojimus su daugybe emocinio ir akivaizdaus entuziazmo. Esate tikri spartiečiai, kuomet prieinama prie jūsų poreikių ir aplinkos. Jums yra gražūs smulkmeniški ir maži dalykai. Kiti gali pastebėti jūsų priartėjimą kaip atšiaurų ir kartais skaudinantį. Jūs galite būti pernelyg rimti ir kuklūs.
Marso ir Urano konjunkcija:
Šis aspektas suteikia neribotos, įtaigios ir energingos natūros. Žaidžiate pagal savo taisykles ir priešinatės bet kokioms visuomeninėms kontrolėms. Jūsų impulsyvumas gali prišaukti daugybę problemų, tačiau jūs tęsiate reikalauti visiškos veiksmų laisvės. Jūs primygtinai siekiate veikti savu būdu. Turite stiprų polinkį savo kelyje eksperimentuoti ir išbandyti įvairias teorijas. Dažnai jūsų veiksmams trūksta deramo kiekio išprusimo. Dažniausiai susiduriate su kelio kliūtimis, nebent galite gauti tokią poziciją kurioje būtumėte už viską pilnai atsakingas vadovas.

Marso ir Neptūno konjunkcija:
Šių planetų ryšys duoda asmenybei stiprų psichinį magnetizmą. Misterijos ir paslaptingumas dengia Marso valdomus reikalus. Toks žmogus užtikrintai turės lyderio talentą, kadangi žmonės atsakys į jus ir seks paskui tiesiog instinktyviai. Dažnai tikslai ir energijos yra nukreipiamos dvasiniais reikalais. Vis gi kartais pasitaiko, kad šios konjunkcijos kryptis gali būti šiek tiek debesuota. Ypač romantiškos natūros gali įsteigti nepraktiškus ir neužtikrintus tikslus. Jūs visuomet turite likti atviri ir aukščiau stalo pakeltu dėmesiu. Venkite bet kokių pagundų veikti slaptai ar gudrauti.
*Vienybės ir atpirkimo troškimas. Jūs turite potraukį užgesinti bangavimus ir kažkokiu būdu praslinkti pro tai, kas jus izoliuoja ir pasinerti į tai, kas dalykus sujungia arba suriša kartu. Jūsų potraukis paversti svajas realybe, palaikos jus dirbant dėl savo vizijos. Idealai turi būti sukurti realūs. Siekdami savo svajonių ir idealų realizavimo idedate visą savo širdį. 

Marso ir Saturno sekstilis:
Šis aspektas nurodo, kad dauguma jūsų veiksmų bus nukreipti tinkama linkme ir produktyvūs. Šis aspektas ypač padeda verslo veiklos elgsenai. Išreiškiate gausybę praktiško protavimo. Jumis galima pasitikėti, kad prisiimsite pareigas ir atsakomybę. Esate užsispyrę tai atlikti, kadangi turite stiprias ambicijas.

Marso ir Urano sekstilis:
Šis aspektas nurodo originalumo dovaną ir veiksmų sumanumą. Esate stipri ir magnetinė asmenybė, kuri lengvai priima ir įveikia sunkumus. Galite susidoroti beveik su bet kuo tik ne su nuoboduliu. Mėgstate nuotykius, visuomet siekiate naujovių ir įspūdžių. Sekate taisyklėmis tik tuomet, kuomet jos atrodo visiškai logiškos ir priimtinos jūsų mąstysenai.
*Galingas potraukis būti novatoriumi. Netikėti prasiveržimai, švystelėjimai, ar įžvalgos. Įprastinių dalykų vengimas ir neįprastinių, egzotiškų, unikalių dalykų siekis. Kelionės į tolumas arba nuo kelio nukrypstančias vietas. Energingumas, atletiškumas, išradimai su kompiuteriais ar elektronika.

Marso ir Neptūno sekstilis:
Šis derinys sukelia asmens aiškiaregystės natūros energiją. Suteikia smarkaus jautrumo, o tai leidžia pajausti kitų žmonių nenuoširdumą. Su šiuo pojūčiu dažnai galima apeiti savo oponentus, nesikišant ar nesipiktinant jais. Matyti gebėjimas suprasti giliausius biologinius ir emocinius žmogaus potraukius bei savyje juos kontroliuoti. Asmuo bus ypač supratingas, ir dažnai kviečiamas išreikšti simpatijas.

Marso ir Plutono sekstilis:
Valios jėga ir įtaigumas matyti jūsų natūroje. Turite savybių, leidžiančių jums tapti aukštu tyrėju ar tardytoju, kadangi atkakliai kapstinėjatės po faktus, nesvarbu kokius reikalus vykdytumėte. Galite skatinti veiksmą ir prieiti prie sudėtingiausių problemų esmės. Labai puikiai gebate perprasti žmones ir jų motyvus. Gebate pateikti savo požiūrį itin gyviai ir tvirtai, neignoruodami kitų žmonių pateiktų idėjų.

Marso ir Jupiterio trigonas:
Šis aspektas nurodo kad jūsų fiziologiniai resursai yra pritaikomi geru, subalansuotu būdu. Turite tiek fizinės tiek intelektualinės stiprybės gerai atlikti daugybę projektų, įdedant tik truputį pastangų. Esate įgudę imtis teisingų dalykų tinkamu metu. Net gi su visu šiuo talentu išlaikote nerūpestingą nusistatymą. Konkurencingi tokie kokie galėtumėte būti tikrai nesate. Gyvenime vis gi esate optimistai, ir visuomet vykdote tai ką suplanuojate.
*Esate didingas veikėjas, pasekėjas. Jūsų draugiška natūra suderinta su ekstremaliai įgudusiais būdais tvarkytis su aplinkiniais žmonėmis, tai padaro jus natūraliu, dirbant su arba dėl publikos. Jūs taptumėte puikiu mokytoju arba treneriu padedant kitiems pasiekti karjeros sprendimus, tai yra įgūdis, kūrį turite. Jums karjera niekuomet nėra problema. Turite reikalingos rūšies veržlumą, apie kurį kiti gali tik pasvajoti. Viskas jums išsisprendžia gerai.

Marso ir Urano trigonas:
Trigonas susiformavęs tarp Marso ir Urano nurodo jūsų veiksmuose esantį originalumą ir entuziazmą. Esate labai energingi ir mėgstantys laisvę. Ypač nekantrūs, "ugnyje laikote keletą žarsteklių". Jūsų impulsyvi ir nerimastinga natūra reikalauja, kad daugiau susitelktumėte į nuosaikumą. Tiesa, galite reikalauti laisvės, tam,kad panaudotumėte savo potencialą, ir tiesą sakant užjaučiate tuos, kurie yra įstrigę ir aplinkybių apriboti. Tai ne itin geras aspektas asmeniui, turinčiam nuobodų darbą nuo 9 iki 5.  Jums reikia išmokti sutelkiant dėmesį į sulėtėjimą ir nuosaikumą, ypač romantiškuose reikaluose, jums reikia būti mažiau nerimstantiems bei impulsyviems. Vedybų ribojantys saitai ir papročiai gali pasirodyti jums nepriimtini.

Marso ir Plutono trigonas:
Šis trigonas parodo, kad natūralus atkaklumas gerai dera su pasišventimu reikalams. Sprendžiant visuomenėje problemas veikimas bus efektyvus, kadangi joms ir jų atsiradimo priežastims asmenyje yra gilus supratimas. Paslaugos siūlomos remiantis dvasiniais įsitikinimais. Romantiški ryšiai kels susidomėjimą ir turės gilią prasmę. Žmogus pasižymės natūraliais rūpestingumo bruožais, kurie išsiplečia į kelias kryptis, tam, kad būtų pakeisti tie, su kuriais yra palaikomi ryšiai tiek socialiniai tiek emociniai. 

Marso ir Jupiterio kvadratūra:
Kvadratūra susiformavusi tarp Marso ir Jupiterio parodo, kad kažkuriuo būdu esate ekstremistai. Galite tapti linkę į fanatišką religingumą arba socialinius įsitikinimus. Kuomet lošiate, tikėtina, kad tai bus iš didelių sumų. Galite nežinoti, kuomet išeiti iš žaidimo. Saikingumas turi būti išsiugdytas; tai nėra natūralus bruožas. Moterys su šiuo išsidėstymu turi problemų su vyrais. Jūsų darbdaviai lėtai atlieka išmokas ir nepaisant pranašumo ir gebėjimų bei polinkio sunkiai dirbti. Jums ko gero yra geriau įdarbinti save.
*Jums gali trūkti koordinavimo, konkrečiai einant karjeros siekimo saituose. Emocijos, vedamos temperamento, gali nukreipti jus bet kokia kryptimi, tiktai ne ten, kur norite patekti. Matyti pagrindiniai išbandymai, tarp jausmų ir pragyvenimo. Kaip bebūtų, svarbu surasti darbą, kuris neatmestų jūsų jausmų, arba jie sprogs. Veikti vien pagal savo pojūčius, ir "daryti kas tiktai šauna į galvą", be jokių planuotų minčių, taip pat nepadeda. Patarimai iš patikimų draugų, tvarkingai gali padėti koordinuoti jūsų darbo ir emocinį gyvenimą.

Marso ir Saturno kvadratūra:
Šis aspektas natūroje sukuria gynybinę išraišką, prideda sunkumų asmeniniuose santykiuose. Baimė būti atstumtam, ko gero paremta ankstyvojo amžiaus patirtimi, romantiškoje patirtyje sužadina atsargumo pojūčius. Jumyse matyti ryškios tendencijos krypstančios į melancholiją ir gailestį sau. Šis aspektas tampa tikra kliūtimi laimei ir optimizmo išsireiškimui. Energijų pateikime matyti kintamoji tėkmė vyraujanti tarp atkaklumo ir apatijos. Siekdami ilgalaikių tikslų galite būti lėti, nepaisant įdedamo sunkaus darbo ir nuolatinių pastangų.
*Jūs daugybę energijos iššvaistote plaukdami prieš vėją ir susidūrimus prieš valdžią ar realybę dėl jokios geros priežasties. Jūs piktinatės, kuomet tampate rimti, vykdami dirbti ar prisiimdami atsakomybę. Jūsų pastangos yra linkusios į ryžtingumo ir organizuotumo trūkumą reikalingą tikram užbaigimui. Labai mažai gali būti užbaigta be kokios nors disciplinos ar treniruočių rūšies. Ir jūs priešinatės tam kaip velnias. Jūs vengiate darbo.

Marso ir Neptūno kvadratūra:
Ši kvadratūra pasiūlo tai, kad jūsų natūralus poreikis patvirtinti save, gali sukelti pasimetimą ir maišatį gyvenime. Jūs galite patirti pakilimus ir kritimus savo jausmuose ir ambicijose. Neaiškios ir pasąmonės priežastys, skatinančios jus veikti, gali konfliktuoti su jūsų jautriais jausmais. Šis aspektas stimuliuoja interesą dvasinėms temoms ir sukuria laipsnį aiškiai reginčios energijos, netgi dvasinių iliuzijų. Tai dažnai yra siejama su seksualiniu nerimu, malšinamu seksualiniu potraukiu, ar kažkokiu laipsniu gudrybių, siejamų su seksualiniais nuotykiais. Šis aspektas yra vienas iš tų, kuris nurodo, kad jums sekasi geriausiai, kuomet esate vienas. Jūs ko gero turėtumėte dirbti pagal save arba sau, arba su kaip įmanoma mažiau žmonių. Verčiau, jums reikėtų dirbti tokioje srityje kaip medicina, kur galėtumėte patenkinti savo poreikį suteikti žmonėms paslaugą ir išlikti neprisirišusiu. Vystykite savo gebėjimą sodinti ir kontroliuoti, ir būkite ryžtingesni prisiimti atsakomybę, kuomet kažkas įvyksta ne taip.
*Jūs nemėgstate aiškumo trūkumo, ypač kuomet tai liečia jūsų jausmus ir emocijas. Tai yra daug mažiau nei idealus pasaulis tol, kol taip manote ir jūs stengiatės padaryti iš jo kaip galima geriausia. Kokius sapnus ar idealus beturėjote, kažkokiu būdu tai buvo uždaryta nuo kasdieninės realybės, su kuria susiduriate. Jūs labiau esate linkę savo svajas ignoruoti, negu būti kankinamam jų nepasiekiamumu. Jūs įtariai žiūrite į pyragėlius danguje ir turite nenormalią baimę būti apgautam, tam tikruose dalykuose meilėje ir jausmuose. Tai yra emocinės įtampos ženklas.

Marso ir Plutono kvadratūra:
Ši kvadratūra suteikia įtaigią natūrą. Esate linkę dažnai atlikti neapgalvotus veiksmus, tačiau esate atsargūs ir slėpiningi, kuomet eina kalba apie jūsų projektus, ypač kuomet bręstate ir vystotės. Jausdamiesi sudirgę, galite imti žmones plūsti ir išreikšti daug susierzinimo. Šis aspektas nurodo, kad jūsų seksualinis potraukis yra pakankamai stiprus, ir kartais ne ypatingai gerai kontroliuojamas. Tai išties labai fiziškas aspektas, reikalaujantis susivaldymo ir tinkamo nukreipimo. Kuomet sugebate sukontroliuoti savo veiksmus, šis aspektas ima tapti pozityvus, kadangi rodo polinkį į nepriimtinų ir nereikalingų dalykų pašalinimą, tiesiog su jėga. Jūs galite išvystyti ypatingai gerai orientuotą minčių sutelkimą, kuomet kalba eina įveldama progresyvias temas.
*Gali būti daugybė emocinės įtampos, siejamos su šia kombinacija. Jūs esate linkę pastatyti save į tokią poziciją, prieš bet kokias pokyčių jėgas, kurios tik apie jus iškyla. Tai liečia tik jūsų susirūpinimą jausmais. Jūsų pastangos išlikti nepaliestiems ir nesuasmenintiems atrodo yra pasmerkiamos pražūčiai. Viskas yra trikdoma, tampa pernelyg asmeniška, ir grasina įskaudinti jūsų jausmus. Jūsų primygtinumas būti emocine sala, kogero yra išsklaidomas staigaus pykčio išsiveržimo, netgi atitinka siautėjimą.

Marso ir Jupiterio opozicija:
Tai nurodo į ekstravagantiškas tendencijas ir dažnus pralaimėjimus spekuliacijose. Jums gali trūkti nuosaikumo kur malonumai, alkoholis arba dieta kelia rūpesčių. Šis aspektas suteikia labai stiprius ir kartais pagrįstus įsitikinimus. Jūsų agresyvus filosofinių ar religinių pasaulėžiūrų skatinimas gali sukelti aplinkiniams pasipriešinimą. Tai yra taipogi aspektas, galintis nurodyti sėkmės karį, visuomet nerimastingai laukiantį kelionių ir nuotykių. Saugokitės perlenkdami lazdą dėl savo svarbumo. Labai yra svarbu užtikrinti, kad pastangos yra stabilios, nepertraukiamos ir tinkamai reguliuojamos.

Marso ir Urano opozicija:
Šis derinys sužadina jaudulį varžymuisi ir kelia kitus varžytis su jumis. Esate reiklūs ir valdingi.  Mėgstate argumentus, net kuomet bendraujate nerimtai. Dėl šių atkaklių polinkių, galite tapti puikūs prekeiviai, tačiau galite turėti problemų su žmonių santykiais. Netoleruojate apribojimų laisvei ir judrumui, jums reikia visuomet judėti. Galite jausti trauką rizikingai veiklai, tokiai kaip skraidymas, lenktynės, tyrinėjimai, kopimai į kalnus. Kadangi esate linkę į atsitikimus, šie ir kiti panašūs laisvalaikio užsiėmimai yra nerekomenduojami. Turite būti atsargūs ir imtis saugumo priemonių. Vengti troškimo mesti perspėjimus vėjais, kadangi jaučiate poreikį įrodyti save šiais būdais. Su jumis gali būti nelengva gyventi dėl periodiškai nutinkančių temperamento protrūkių ir kartais bjauraus nusistatymo. Revoliucingai esate linkę prieštarauti tradicijoms su jos brėžiamais apribojimais individualumui. Trokštate savo kelio ir galite būti kritiški bet kokiai valdžiai ar valdingumui.
*Jūs išleidžiate daug energijos palaikant savo susikurtą statusą vengiant bet ko, kas yra nauja ar kitoniška. Jūs iškrypstate iš savo kelio tam, kad liktumėte tokie pat, ir randate save pozicijose prieštaraujančiose naujoms kryptims ir pokyčiams aplamai. Tai gali būti ir argumentų formoje. Atrodo, kad jūs visuomet prisiimate tradicijų saugotojo vaidmens. Jūsų troškimas dalykams, kurie yra ne kitokie, gali sukelti maištą aplinkiniams, partneriams ir kam tiktais ne. Kiti gali reikalauti iš jūsų nors truputėlio spontaniškumo. Ypač, kuomet tai liečia jausmus ir emocijas.
*Synastijoje pokyčiai ir nenuspėjami dalykai tampa jūsų vizitine kortele, pavojus jūsų vardas o naujovės tampa pačiu žaidimu. Jūsų seksualinis gyvenimas ir romantiškieji santykiai tampa netikėtų energijos sprogimų tema. Nekontroliuojami impulsai, drąsūs ir netgi rizikiniai fiziniai užsiėmimai, kadangi skatinate vienas kitą, kad pamatytumėte, kuris yra originalesnis, mažiau prisitaikėliškas. Šiame aspekte esate lyg dideliame laukiniame jodinėjime, tačiau būkite atsargūs, jūs abu esate linkę patirti nesėkmių.

Marso ir Neptūno opozicija: gali apsunkinti emocinį bendravimą su kitais. Esate linkę į suktybes ir įsitraukimą į neteisingą veiklą. Galite būti visiškai nuoširdūs ir atviri ir virš savo skelbiamų veiklų. Tačiau jūsų motyvai ir veiksmai bus kvestionuojami bei įtariami. Būkite atsargūs neįsiveldami į bet kokią veiklą, kuri yra mažiausia dalelyte abejotini. Mokykitės priežastingai panaudojant savo intelektą ir nesivadovaukite susižavėjimais sensacijomis ir nežinomybe. Venkite narkotikų, alkoholio, ir okultizmo. Tai jums yra pavojinga kadangi šiems dalykams esate pernelyg jautrūs. Esate lengvai užhipnotizuojami iliuzijų ir tų, kurie jas kuria. Venkite ne realistinių tikslų nusistatymo ir siekimo.
*Jūs nesate žinomi, dėl jūsų romantiškos išraiškos, ir daugiau nei tikėtina, kad jūs iškrypstate iš kelio vengdami bet ko, kas gali būti svajokliška ir ne realu. Galite baimintis, kad galite būti emociškai išnešami, netgi būti klaidinantys, jeigu apleisite savisaugą ir leisite svajoms paimti viršų. Jūsų pagrindinis veržlumas įmeta jus į duobę prieš bet ką, kas turi metafiziško ir kito pasauliškumo prieskonio. Jūs nebijote atsistoti ir išsakyti tai. Yra kažkas panašaus į sireną, kažkoks žavesys visiems šiems dalykams, kadangi svajonės ir idėjos tęsia šauksmą į jus. Tai yra iššūkis.

© 2020 Paburk.lt