Lenormand ☿ ♂︎ Įvykiui

I Asmuo - Situacijoje (susiklosčiusi žmogaus padėtis, nutikimas)
II Kas iš viso to vyksta? (į ką pereinama, kaip imama reikštis)
III Sekanti kryptis (kur ima vesti?) 
IV Veiksmo pasekmės, grįžtanti karma 
V Pamokos rezultatas (kas yra akivaizdžiai patirta)
VI Inicijuojanti energija (jėgos skatinančios įvykius)
VII Kaip pereiti kliūtis (raktas ištrūkimui nuo negatyvo)
VIII Kokia ciklo pabaiga? (kaip uždaromi praeities vartai?)

© 2020 Paburk.lt