1962 Surėjaus Puma

Surėjaus grafystė yra į pietus nuo Londono, jos gamto­vaizdis įprastas Anglijai: derlingos žemės, tai vienur, tai kitur maži miesteliai. Ši Anglijos grafystė miškingiausia visoje šalyje. Šią idilišką vietovę šeštojo dešimtmečio pra­džioje sukrėtė didelė laukinė katė, tokių šiose vietose ne­buvę. Siautėjo Surėjaus puma.

Puma, dar vadinama kalnų ar sidabriniu liūtu, bailus žvė­ris, medžiojantis tik naktį. Jos tėvynė — Amerika. Šios ka­tės prisitaikiusios gyventi kalnuose ir miškuose. Suaugu­sios pumos ilgis 1.5 m, o aukštis 1 m. Jos kailis smėlinės, rusvos spalvos.

1962 m. liepos 16 d. giedras rytas žadėjo puikią vasaros dieną. Ernestas Dželetosas dirbo Viduriniojo Vesekso vandens žinyboje ir prižiūrėjo Heathy parko draustinį. E. Dželetosas puikiai pažinojo tą vietovę ir gyvūnus. Jo dėmesį patraukė ne skuodžiantis baikštus triušis, bet jį besivejanti didžiulė katė.

Viskas vyko labai greitai. Triušis pamatė E. Dželetą, staigiai šoktelėjo į šoną ir apsisuko. Dabar jis bėgo tiesiai į katę, kuri pasinaudojo padėtimi ir puolė. Paskutinę akimirką triušis išsisuko ir dabar abu gyvūnai bėgo į E. Dželetą. Šiam pasidarė nejauku ir jis, garsiai šaukdamas, išbaidė žvėris. Apie ryte patirtą nuotykį vyras pranešė policijai, nupasa

kojo, kad katė buvo mažo liūto dydžio. Jos snukis apvalus, ilga, stora, bet nepūkuota uodega. Policininkai, apžiūrėję vietovę, rado vietą, kur gulėjo labai didelis žvėris. Kelios dienos prieš šį įvykį ponas Beningemas netoli fermos pastebėjo milžinišką katę. Si už 40 m nuo jo perbėgo kelią, kuriuo jis vakare važiavo. Katė buvo didesnė už labradorą (didelių šunų veislė), bet jos eisena lengva. Beningemas sustabdė automobilį ir stebėjo gyvūną, kuris pasislėpė tarp medžių netoli avių kaimenės. Išsigandęs nežinomo plėšrūno dydžio, jis neišlipo iš automobilio ir skubiai nuvažiavo.

Vėliau netoli Krondelo kaimo viena moteris laukuose matė gyvūną, kuris priminė knygoje matytą pumą ar jaguarą. Nuo to laiko daug kas matė Surėjaus pumą ir ne tik vienoje grafystėje, bet apylinkėse tarp Kornvalio ir Norfolko. Vien Godalmingo (Sūrėjus) policijos nuovadoje nuo 1962 iki 1964 metų įregistruoti 362 pranešimai apie paslaptingą plėšrūną, kurį visi vadino puma. Surėjaus pumos paslaptis neišaiškinta lig šiol, tačiau išsamiai aprašyta. Ištyrus ekologines sąlygas, peršasi išvada, kad tai šiame krašte gyvenančių gyvūnų fenomenas. Nebuvo jokių pranešimų apie laukinių žvėrių padarytus nuostolius, o pumų kolonija tikrai padarytų žalos. Nuotrauko­se, užfiksavusiose gyvūną iki aštuntojo dešimtmečio, ma­tyti didelis į katę panašus gyvūnas, kuris tose apylinkėse medžiojo, o gal dar dabar medžioja. Surėjaus pumos medžioklė priminė kitų fenomenų medžioklę, nes buvo nesėkminga, o gyvūnas neištirtas.


© 2020 Paburk.lt