Tarp Mėnulio ir Žemės

Image
Užtemdė žemės šešėlis mėnulį, taip vyksta du kart į metus. Dažnai taip sutampa, jog dedasi dalykai išmušantys iš vėžių ir paliečia nervus jaudinančius. Mėnulis nebegavo pažadėtosios saulės porcijos. Kokia neteisybė, kaip šitaip žemė drįsta? Tiek vietos aplinkui, o čia ima ir užstoja. Tuoj pat prasideda intrigos, aiškinimasis, neteisybė ir kerštas. Mėnulis siunčia pyktį žemei ir ant jos grūmoja dar ir po to kurį laik. O kai kuomet iš anksto jau nujaučia, jog ateina toksai neteisybės laikas ir pradeda ruošti pagalius kaip įkišt.

Tuomet sako: "Jam pasimaišė", "Buvo už ką", "Kad kur jį velniai griebtų. Ir viskas dėl ko? Kažkokių tūkstančių kvadratinių kilometrų uždengtos šviesos, neplanuotos įtampos.
Aš protestuoju sako mėnulis, tai yra visiška neteisybė. Tu negali šitaip elgtis žeme, aš ir taip aplink tave pastoviai šokinėju.
Image

Kiek neteisybės plaka liežuviai, ne iš pikto, tiesiog protas aptemo. Drąsiai sako žodžius, nepasvarstę kaip bus, pragaištis jei sudegsim dėl žodžių.

Sumenko, prapuolė ar kažkokius vėjus šneka, oj pavojingas tai takas. Pranašystė sunki, bet ją įveikti gali ramybę savyje radęs.

Ištaisyki klaidas, kur paliktos nuo seno, gal geriau atpažinsi ko trūksta, kad valia, dėmesys bus tau ginklanešiais ir kūryboje rasi šį tašką. 

Bus pagundų stiprių, jas įveiksi džiaugsmu ir pamėgęs savo veiklas, eiki link išeities, tikslas už tilto vest, eik tikėdamas vandeniu. 


© 2020 Paburk.lt