Prezidentinių lentelių ruduo

Ruduo - magiškiausias laikas metuose. Branda, virsmas, ardymo ciklas. Nusimetimas, atsisakymas, grožis ir spalvos. Kai pradinėje mokykloje mokytoja perskaitė mano rašinėlį rudens tema, matomai įsijungė ciklas, kuris skatina rudenį minėti įrašuose taip dažnai. Atpažinęs tokius minčių srautus, toliau stengsiuosi juos dažniau suvaldyti.
Raštas - galingas įrankis. Jis apibrėžtas ir matomas, todėl įsigeria į sąmonę kaip už gryną pinigą paveikdamas. Todėl svarbu, kas yra skaitoma ir aplamai perskaityti kas užrašyta, tikriausias valios ugdymas gi būna. Užrašyti galvoje vykstančių minčių srautų nuotrupas daug paprasčiau. Tai net gi ir naudinga rašančiąjam. Padeda susiprasti ir tvarką galvoje įvesti. Bent jau vaizdiškai pamatyti, ar viskas ten gerai. O po kurio laiko gali įvertinti, kaip anuomet buvo iš tiesų. 

Toliau be didelių pamokslų buvo nagrinėjama tema, pavadinimu "Numerologija ir Prezidento rinkimai". Kai tik išrinkome Lietuvos galva G.Nausėdą tema išsisėmė nepatyrusi laimėjimo, o ir pati eiga atrodė pakankamai paini. Kam išvis į tą politinį Š kišti dėmesį? Gal čia mano troškimas būti teisiausiu Lietuvos valdovu reiškiasi taip? Jeigu nuo vieno asmens tik kažkas priklausytų, jeigu tik galėčiau apjungti visus nesutariančius ir idėja visus bendra lydėtų. Neįmanoma? Įmanoma, bet problema tai juk ne kultūrinė o globali. Viso grožio siekis, apie kurį tiek kalbama, visa darna ir sutarimas prasideda nuo sutarimo su visais, pačiais bejėgiškiausiais gamtos sluoksniais. Visiškai nesvarbu kas bus išrinktas Prezidentu, kažkiek geriau galbūt sunkiau bus, bet esmės nekeičia tai. Kol žmonės nenustos lavonus riję gyvulių, tol suksis sistema ši su pagreičiu visu. Ir išnaudojimo bėdos tarp vieni kitų klestės, nes jei žmogus valgys nudobtąjį mirtimi ir krauju žinduolį brolį, jo sąmonė už kūną ir jo išlikimą tekovos, bendrystę asmenine nauda pavertus.

Sistema savęs perkeisti nelinkusi, ir nors dauguma siekia gausybės didėjimo, gamtoje viskas pakankamai darnu.
Image
Nuspėti tiksliai ateitį, didžiulis darbas. Prekybinė ateitis, kuri juda pagal kiekybinę skaičių tendenciją, reklamą ir poreikius kur kas lengviau nuspėjama, nei tai, koksai yra prezidentinių savybių poreikis. Su numerologija galima ištirti būdo savybes ir dar šį bei tą. Nors yra kalbama, jog prezidentai yra tai kažkieno mums ruošiami, tačiau nereikėtų pamiršti tyrimuose ir astrologijos, kadangi visi šie mokslai tai tėra veikiančių vėjų ir įtakų srautai. O kad perprasti gyvenimo kalbą, kiekvienas savo kelio ieško.
Image

Toliau lendame į programos tyrimą. Kiekvienoje lentelėje yra pažymėta rinkimų data ir kas juose dalyvavo.  Nugalėtojas paryškintas, o kas buvo antras - paryškintas ir pasviręs.
   Toliau seka dalyvio gimimo data.
   Iš kart po jos, gimimo datos skaičių suma iki vienetinio skaičiaus. pvz: 1956-04-18 bus 1+9+5+6+0+4+1+8 lygu 34, o skliausteliuose 3+4=(7), taip gaunamas vienetinis skaičius.
   Lietuviškos abėcėlės numerologijoje sudaryta skaičių suma gauta iš vardo ir pavardės. Imama ir pilna suma ir iki vienetinio skaičiaus skliausteliuose.
   Kitas laukelis skaičiuojamas taip pat kaip su Lietuviška tik ir su Lotyniška abėcėle.
   Toliau eina pirmojo turo rinkimų data ir jos skaičių suma iki vienetinio.
   Taškai matuoja kiek buvo sutapimų, o jie yra tokie:

Žodis 'Lietuva' numerologijoje turi skaitmenis atitinkamai 122 (5) ir 90 (9). Taigi vyyraujant 1, 2 0 ir 9 abėcėlės numerologijos sumoje suteikiame dar po tašką už skaičių. 

 A* Gimimo datoje, Lietuviškos arba Lotyniškos abėcelės numerologijoje 5 ir 9 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra.
 B* Lotyniškos arba Lietuviškos abėcelių vienetiniai skaičiai sutampantys su rinkimų datos metų laiko vienetiniu skaičiumi duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių.

 2019 rinkimai Gimimo data Suma Lietuviška Lotyniška Rinkimų data I. Taškai
A. Juozaitis  1956-04-18  34(7)  272(2)  220(4)  2019 05 12 (3) 2

R. Paksas

 1956-06-10  28(1)  203(5)  151(7)  2019 05 12 4
V. Ušackas  1964-12-16  30(3)  214(7)  175(4)  2019 05 12 7
I. Šimonytė  1974-11-15  29(2)  235(1)  182(2)  2019 05 12
S. Skvernelis  1970-07-23  29(2)  317(2)  236(2)  2019 05 12 1
G. Nausėda  1964-05-19  35(8)  184(4)  136(1)  2019 05 12 10 
N. Puteikis  1964-09-02  31(4)  236(2)  172(1)  2019 05 12
V. Mazuronis  1953-11-18  29(2)  339(6)  253(1)  2019 05 12
P. Auštrevičius  1963-05-16  31(4)  324(9)  246(3)  2019 05 12 3
A. Maldeikienė  1958-06-04  33(6)  207(9)  148(4)  2019 05 12
V. Andriukaitis  1951-08-09  33(6)  319(4)  250(7)  2019 05 12 5
M. Puidokas  1979-02-19  38(2)  253(1)  185(5)  2019 05 12 2
K. Juraitis  1961-10-29  29(2)  292(4)  219(3)  2019 05 12 2
 Buvę nugalėtojai:            
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4) 2014 05 11   
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4) 2009 05 17   
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 2004 06 13  
R. Paksas  1956-06-10  28(1)  203(5)  151(7) 2002 12 22  
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 1997 12 21  
A. Brazauskas  1932-09-22  28(1)  249(6)  190(1) 1993 02 14  

 

C* 2019 metais rinkimų dieną savo ženklus valdo: Jupiteris(3), Saturnas(8) ir Neptūnas(7) tačiau planetų dauguma žemės ženkluose ir stipriausias tampa Saturnas, veikiantis tik gimimo datoje. Taškai duodami valdančių planetų skaičiams gimimo datoje pagal tai, kiek yra sumuojama elementų toje stichijoje.

Žemės ženklas +5

Ugnies +3 

Vandens +1 

Oro +1

papildomai įvertinami visi gimimo datos skaičiai.

 A* Gimimo datoje, Lietuviškos arba Lotyniškos abėcelės numerologijoje 5 ir 9 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra.
 B* Lotyniškos arba Lietuviškos abėcelių vienetiniai skaičiai sutampantys su rinkimų datos metų laiko vienetiniu skaičiumi duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių.

 2014 rinkimai Gimimo data Suma Liet.(122) Lot.(90) Rinkimų data I. Taškai
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4)  2014 05 11 (7
Z. Balčytis  1953-11-16  27(9)  251(8)  201(3)  
A. Paulauskas  1953-08-23  31(4)  289(1)  220(4)  
N. Puteikis  1964-09-02  31(4)  236(2)  172(1)  
V. Tomaševskis  1965-03-03  27(9)  337(4)  249(6)  
A. Zuokas  1968-02-21  29(2)  248(5)  191(2)  

B. Ropė 1955-04-14  29(2)  179(8)  131(5)  
R. Paulauskas 1954-08-06  33(6)  276(6)  206(8)  

* Panaudota neaiški technologija, lėmusi tokius rezultatus.

C* 2014 metais rinkimų dieną savo ženklus valdo: Neptūnas (7) ir Merkurijus (5).

Žemės ženklas +2

Ugnies +2 

Vandens +3 

Oro +3

 A* Gimimo datoje, Lietuviškos arba Lotyniškos abėcelės numerologijoje 5 ir 9 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra.
 B* Lotyniškos arba Lietuviškos abėcelių vienetiniai skaičiai sutampantys su rinkimų datos metų laiko vienetiniu skaičiumi duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių.

 2009 rinkimai Gimimo data Suma Lietuviška Lotyniška Rinkimų data I. Taškai
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4)  2009-05-17 (2 6
A. Butkevičius  1958-11-19  35(8)  288(9)  212(5)   5
V. Mazuronis  1953-11-18  29(2)  339(6)  253(1)  
V. Tomaševski  1965-03-03  27(9)  288(9)  210(3)   6
K.Prunskienė  1943-02-26  27(9)  300(3)  220(4)   5
L. Graužinienė  1963-01-10  21(3)  272(2)  200(2)  
Č. Jezerskas  1949-05-14  33(6)  280(1)  210(3)  

* +- Šiuo būdu vaizdas ryškėja apytiksliai. Dar įtraukus kelis elementus galima išgauti tikslesnės infoirmacijos.

C* 2009 metais rinkimų dieną savo ženklus valdo: Marsas (9).

Žemės ženklas +4

Ugnies +2 

Vandens +1 

Oro +3

 A* Gimimo datoje, Lietuviškos arba Lotyniškos abėcelės numerologijoje 5 ir 9 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra.
 B* Lotyniškos arba Lietuviškos abėcelių vienetiniai skaičiai sutampantys su rinkimų datos metų laiko vienetiniu skaičiumi duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių.

 2004 rinkimai Gimimo data Suma Lietuviška Lotyniška Rinkimų data I. Taškai
V. Adamkus 1926-11-03 23(5) 175(4) 129(3) 2004-06-13(6) 10
P. Auštrevičius 1963-05-16 31(4) 324(9) 246(3)  
V. Blinkevičiūtė 1960-03-03 22(4) 294(6) 205(7)  
Č. Juršėnas 1938-05-18 35(8) 275(5) 203(5)  
R. Paksas 1956-06-10 28(1 203(5) 151(7  
A. Pilvelis 1944-03-03  24(6 242(8 175(4  
K. Prunskienė 1943-02-26  27(9 300(3 220(4  

* Labai ryškiai išreikštas ir matomas astronumerologinis įtakojimas.

C* 2004 metais rinkimų dieną savo ženklus valdo: Merkurijus (5).

Žemės ženklas +2

Ugnies +1 

Vandens +3 

Oro +4

 A* Gimimo datoje, Lietuviškos arba Lotyniškos abėcelės numerologijoje 5 ir 9 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra.
 B* Lotyniškos arba Lietuviškos abėcelių vienetiniai skaičiai sutampantys su rinkimų datos metų laiko vienetiniu skaičiumi duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių.

2002 rinkimai Gim. Data Suma Lietuviška Lotyniška Rinkimų data I Taškai
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 2002 12 22 (4) 5
R. Paksas  1956-06-10  28(1)  203(5)  151(7)  
A. Paulauskas  1953-08-23  31(4)  289(1)  220(4)  
V. Šerėnas  1959-10-10  26(8)  259(7)  210(3)  
V. Andriukaitis  1951-08-09  33(6)  319(4)  250(7)   3
K. Prunskienė  1943-02-26  27(9)  300(3)  220(4)   7
J. Petraitis  1957-10-16  30(3)  275(5  209(2)  
E.Gentvilas  1960-03-14  24(6)  302(5)  220(4)  
J. Veselka  1943-02-08  27(9)  245(2)  177(6)  
A. Matulevičius  1948-01-19  33(6)  344(2)  252(9)  

* Taškai susiplakę ir duomenys nepakankami, kad galima būtų daryti išvadas.

C* 2002 metais rinkimų dieną savo ženklus valdo: Marsas (9) ir Uranas (4).

Žemės ženklas +2

Ugnies +3 

Vandens +2 

Oro +3

 A* Gimimo datoje, Lietuviškos arba Lotyniškos abėcelės numerologijoje 5 ir 9 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra.
 B* Lotyniškos arba Lietuviškos abėcelių vienetiniai skaičiai sutampantys su rinkimų datos metų laiko vienetiniu skaičiumi duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių.

1997 rinkimai Gim. Data Suma Liet.122 Lot.90 Rinkimų data I Taškai
 V. Adamkus   1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3)  1997 12 21 (8)
 A. Paulauskas  1953-08-23  31(4)  289(1)  220(4)  
 V. Landsbergis  1932-10-18  25(7)  300(3)  239(5)  
 V. Andriukaitis  1951-08-09  33(6)  319(4)  250(7)  
 K. Bobelis  1923-03-04  22(4)  177(6)  146(2)  
 R. Pavilionis  1944-07-03  28(1)  289(1)  210(3)  
 R. Smetona  1945-03-28  32(5)  245(2)  182(2)  

*  Akivaizdu, jog šiuo būdu galima nustatyti kas laimės prezidento rinkimus kokį kartą per dvidešims metų.

C* 1997 metais rinkimų dieną savo ženklus valdo:  Uranas (4).

Žemės ženklas +2

Ugnies +4 

Vandens +0 

Oro +4

Aišku, galima imti ir kitą skaičiavimo metodą, kuris paremtas mažiau astrologijos įtakomis ir daugiau Numerologine statistika. Tokiu skaičiavimo būdu be abejo irgi rasime pasirodančių sutapimų, jog kai kurie išrinktieji prezidentai matėsi lentelėse, tačiau tais atvejais, kai įtakoja astrologija stipriau, kaip kad parodė šie rinkimai su G.Nausėda, numerologija užleidžia vietą. Kitaip tariant absoliutaus būdo, kuris tiktų niekvienam atvejui - nėra. Yra tik kintamos lygtys, kurių rezultatas priklauso nuo skaičiuotojo pastangų ir gebėjimo analizuoti sudedamąsias dalis.

* Gimimo datos suma lygi 1, 5 arba 9 bus +3 taškai.
 * Lietuviškos arba lotyniškos abėcelės numerologijoje 1, 2, 9 ir 0 duoda po +1 tašką jeigu toksai skaičius yra, nesvarbu kiek kartų.
 * Lotyniškoje arba Lietuviškoje abėcelėse, skaičiai sutampantys su rinkimų data duoda po +1 tašką už kiekvieną sutampantį skaičių, esantį rinkimų datoje.
 * Gimimo datos suma duoda +1 tašką, kuomet sutampa su rinkimų datos suma.

 

1993 rinkimai Gim. Data Suma Liet. Lot. Rinkimų data I Taškai
A. Brazauskas 1932-09-22 28(1) 249 190 1993 02 14 (2) 3+4+5
S. Lozoraitis 1924-08-02 26(8) 305 247   0+2+3

 

Štai Algirdas Brazauskas laimėjo prieš Stasį Lozoraitį. 1993 metų rinkimų lentelėje taškų suma pagal pateiktą skaičiavimo metodą tai patvirtina akivaizdžiai. Ryškia balsų persvara tuomet laimėjos A.Brazauskas. Valstybė dėjo istorinius persiformavimo pamatus, galima sakyti, 1990-1992, ir visi šie skaičiai dalyvauja tiek lotyniškoje, tiek lietuviškose numerologijose.

 

 2019 rinkimai Gimimo data Suma Lietuviška Lotyniška Rinkimų data I. Taškai X
A. Juozaitis  1956-04-18  34(7)  272(2)  220(4)  2019 05 12 (2) =19 10 

R. Paksas

 1956-06-10  28(1)  203(5)  151(7)  2019 05 12 (2) =34 11 
V. Ušackas  1964-12-16  30(3)  214(7)  175(4)  2019 05 12 (2) =16 9
I. Šimonytė  1974-11-15  29(2)  235(1)  182(2)  2019 05 12 (2) =19 11
S. Skvernelis  1970-07-23  29(2)  317(2)  236(2)  2019 05 12 (2)

=8

G. Nausėda  1964-05-19  35(8)  184(4)  136(1)  2019 05 12 (2) =16 7
N. Puteikis  1964-09-02  31(4)  236(2)  172(1)  2019 05 12 (2) =20 9
V. Mazuronis  1953-11-18  29(2)  339(6)  253(1)  2019 05 12 (2) =11 10
P. Auštrevičius  1963-05-16  31(4)  324(9)  246(3)  2019 05 12 (2) =16
A. Maldeikienė  1958-06-04  33(6)  207(9)  148(4)  2019 05 12 (2) =20 8
V. Andriukaitis  1951-08-09  33(6)  319(4)  250(7)  2019 05 12 (2) =11 12
M. Puidokas  1979-02-19  38(2)  253(1)  185(5)  2019 05 12 (2) = 15 12
K. Juraitis  1961-10-29  29(2)  292(4)  219(3)  2019 05 12 (2) = 39 13 
 Buvę nugalėtojai:              
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4) 2014 05 11 (5) 14 =39
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4) 2009 05 17 (6) 24 =39 10
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 2004 06 13 (7) 16 =29 10 
R. Paksas  1956-06-10  28(1)  203(5)  151(7) 2002 12 22 (2) 11 =34
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 1997 12 21 (5) 32 =29 11 
A. Brazauskas  1932-09-22  28(1)  249(6)  190(1) 1993 02 14 (2) 29 =28 14 

Štai paimkime statistinės numerologijos pavyzdį. Iš buvusių nugalėtojų lentelės imame duomenis, sukurdami skaičiavimo matų lentelę apačioje. Kokius skaičius randame, tokius įsirašome ir jų kiekį pažymime.

* Gimimo datos sumoje yra 6 dvejetukai. Tiek taškų už dvejetuką ir duodame. Po du taškus už 7,3,8. Gimimo datos sumos suma po du taškus už 1, 5, 9.
* Lietuviška numerologija už skaičių 2 duoda 4 taškus

Rezultatuose matome kažkokius kosmosus, todėl vien statistinė numerologija yra prastas pavyzdys ateičiai nuspėti, nes kiekvienas įvykis turi savo datą į kurią privaloma atsižvelgti derinant kandidatus.

Skaičius Gimimo datos suma GDSS Lietuviška Suma Lotyniška Suma
0     3   1  
1   2 2   7 1
2 6   4 2 2  
3 2   1     2
4     1 2   2
5   2 2 1 1  
6       1 4  
7 2   2     1
8 2          
9   2 3   9  
Turėjau nemažai bandymų pašaudyti į lempas su galutinėmis išvadomis ir tik darant klaidas įmanomį atradimai, todėl dalinuosi ir visa eiga. Galiausiai sugalvojau dar vieną būdą, kaip galima įdomiai paskaičiuoti sutapimus tarp rinkimų datos ir kandidatų. 

Aš ko gero pernelyg didelę svarbą suteikiau pačiai rinkimų dienai, kai reikėjo tiesiog imti datą iki mėnesio. Tokiu būdu pasimato gan įdomių skaičių istorijoje. Stai imkime buvusių prezidentų pavyzdžius.
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4) 2014 05 (12=2+1=3)    
D. Grybauskaitė  1956-03-21  27(9)  209(2)  166(4) 2009 05 (16)    
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 2004 06 (12=2+1=3)    
R. Paksas  1956-06-10  28(1)  203(5)  151(7) 2002 12 (7)    
V. Adamkus  1926-11-03  23(5)  175(4)  129(3) 1997 12 (29=2)    
A. Brazauskas  1932-09-22  28(1)  249(6)  190(1) 1993 02 (24=6)    

G. Nausėda    1964-05-19  35(8)  184(4)  136(1)  2019 05 (17=8)
Pažiūrėkite, kaip formuojasi rinkimų datos metų ir mėnesių suma.

Akivaizdžiai galime matyti numerologinius ryšius, tiesiog sistema, kuri naudojama turi būti kur kas lankstesnė, nei statistinis protas yra linkęs pritaikyti.

© 2020 Paburk.lt