Valdžia ir žmogus

Valdžia ir žmogus

Image
Egzistuoja du ryškūs žmonių tipažai socialinėje plotmėje. Jų, be abejo, yra ir daugiau, tačiau šie du - pagrindiniai. Tai valdžia ir paprasti žmonės. Šiame straipsnyje pabandysiu panagrinėti, kaip jie susidarė ir kodėl dabar veikia.

Valdžia turi galią ir įtaką spręsti, kokiu keliu ir kokia elgsena turi vadovautis visuomenė savo kasdieniuose gyvenimuose. Ji neša atsakomybę prieš sistemoje susikurtą tvarką ir struktūrų palaikymą, nors žmonės tai laiko atsakomybe prieš juos, nes žmonės išrenka valdžią.
Pagal prioritetą valdžiai viešoji nuomonė yra svarbiau negu pavienių rinkėjų grupelėse kylantis pasipriešinimas, nesutampantis su viešąja nuomone, iki kol pasipriešinimo idėja tam tikriems įstatymams tampa tokia plati, jog ima apimti didžiosios daugumos žmonių nuomonę. Kartais ta nuomonė svarbiau už tiesą ir teisingumą, todėl labai svarbu yra tautos mentalitetas, galintis pakelti bangas.
Valdžia, atėjusi ir naujai išrinkta į seimą, ima atstovauti viešąją nuomonę ir įstatymus, tokiu būdu susitapatindama su galia ir įtaka prieš visuomenę. Šis minties virusas yra toks stiprus, jog per kelias kadencijas politikas visiškai susipriešina su atskiromis žmonių interesų grupelėmis, orientuodamasis į mases liečiančius sprendimus arba aptarnaudamas stambiojo verslo generuojamus mokesčius, praranda savo ideologinį žavesį, kuriuo skandavo prieš rinkimus.
Taip susidaro dvi barikadų pusės. Valdžia ir žmogus. Valdininkas pavargsta nuo per amžius einančio smerkimo iš žmonių, už puoselėtos įdėjos neįgyvendinimą ir ilgainiui ima remtis galia sistemoje su ja susitapatindamas. Pradeda manyti, jog sistema yra jo draugė, o jis, palaikydamas sistemą ir puoselėdamas, susikuria galios užnugarį. Taip bet kokie eiliniai šustauskai ar profesionalūs žalieji tampa tautos pasmerktieji.
Tada ateina puikus laikas kitoms hienoms iš praeities, kurių nuodėmės buvo primirštos,  pasireikšti ir bandyti atkovoti sistemos užnugarį godumo vardan, nes vyksta skerdynės - valdžia užkniso. Jeigu laikmetis ramesnis, tos skerdynės paliečia ne visus. Tik kai kurios kėdės susidrasko, na, o kai pandemija paliečia visus, tai jau laukia masuotės. Visi visais nepatenkinti ir pikti. Valdžia iš tribūnos jau ketvirtus metus kenčia patyčias ir neapsikentusi skelbia:

Didinti baudas visiems, kurie sąmoningai platins koronavirusąĄĄ!

Žmogelis mato, kad valdininkas tapo kyborgu vardan saugumo. Anksčiau rusai puolė, neužpuolė, dabar giesmelė - puola virusas, o spektaklio tikslai vis tokie pat. Įdiegti programėles ir sekti visų judėjimą, su kaukių dėvėjimu mokyti akivaizdaus paklusnumo. Bijoti, klausyti, priimti.

Nors praėjo laikai, kai rimbu nuplakdavo, tačiau dabar atimti pinigus ir žmogaus laiką madoje. Kitaip tariant, už nusižengimą - dirbk man arba visų gerovei. O nuodėmė ši baisi kaip niekada - antsnukis ir savo nuomonės turėjimas. Primenu, kad viešoji nuomonė nepriima alternatyvų, net jeigu alternatyva yra tikroji tiesa, ir yra tokia, jog kaukių dėvėjimas viruso sklaidoje nesudaro jokio skirtumo. Sistema reikalauja atitinkamo atsako žiniasklaidoje sukurtai baimei suvaldyti ir ima rodyti, kokie jie pasišventę tarnai - valdininkai.
Ką dabar daro popiežius, atskleidžia susiklosčiusią situaciją iš esmės. Jis siūlo sekti žmones, kaip jie keliauja, ir daugelis įtakingųjų jau nebeslepia tokių užmačių esant, o bando įbrukti kaip teisingą dalyką, tačiau įtaka žmonių socialinio gyvenimo nuomonei ir būdo formavimas iš esmės yra politikos tarp grupių sritis. O kai dvasinė sritis ima palaikyti politikus, tai jau vadinasi - krikščionys demokratai.
Image
Čia palyginimui - kaip koksai krišnaitų Prabupada kalbėtų apie tuos dalykus, kaip reikia sekimo priemonių, arba Dalai Lama, kad tik neišmirtume netyčiom. Mano galva, dvasininkų darbas kaip tik žmones ruošti nebijoti mirties ir priimti procesus lengviau, nei pasileisti riedėti nuo pandemijos kalniuko. Bet Maironiško lygmens kunigai, einantys už tiesą, dabar visi sąmokslo teoretikais būtų apšaukti, nes kur tik viršūnės, ten įtaka ir galia protus valdo.

Tai kokias išvadas galime padaryti?

1

Gamta stiprina imunitetą

Ne kaukių dėvėjimas sustabdys virusą, o žmogaus darnus sugyvenimas su gamta.
2

Sistema siekia įsitvirtinti

Lyg būtų per mažai galių, tačiau sistemos biurokratinis egregoras siekia įsitvirtinti dar tvirčiau ir pasinaudoti savo galiomis.
3

"Dievai" politizuoja

Popiežius per daug populiarus, kad užsiimtų tik dvasiniais dalykais. Įtaka ir galia praryja žmones tapti sistemos sraigteliais, nes tik su tokia sąlyga žmogus apskritai patenka į pozicijas.
1

Mus puola baimė

Vienas pirminių instinktų socialine prasme yra saugumas. Kai mus puola ir esame nesaugūs, imame vartoti gudrumu primestus dalykus.
2

Žmogus virsta valdininku

Taip nutinka tuomet, kai idėja susiduria su sisteminėmis kliūtimis jai įgyvendinti, o žmonių spaudimas ir neapykanta auga.
3

Išeitis egzistuoja

Legalizuokime kanapes, tegul tauta apsirūko ir mažiau žudosi nuo alkoholio. Nors kiek pralinksmės lietuvio karma ir skersai padės ant sistemos .
Na, o jeigu rimtai, tai turėtų ateiti tokie žmonės į valdžią, kurie pusvelčiui dirbs ir dar iš kitų atims, ir dalins resursus daug maž po lygiai. Visi to bijo, nes kvepia suirute, bet juk šiame laikmetyje žmonių kiekis žemėje yra problema tapęs, o kaip sąmokslininkai sumažins bendrąjį kiekį? Suvakcinuos, sučipuos ir taip išjungs gyvybes? Gal daliai ir taip, bet iš esmės vyks žmonių zombinimas ir supriešinimas kovoti tarpusavyje, ir  toks modelis galios visame pasaulyje, mes ne išimtis. Savi prieš savus. Dabar, kai valdžia nesupranta puolimo, einančio prieš juos, taip vyksta todėl, kad gerovės laiku žmogus neturi laiko daug pykti ant valdžios, o jeigu pyksta, tai gerovė praėjo, ir turi daug laiko veltui. Todėl ir išeitis dabar tokia nepopuliari, santvarka griūna, ir reikia reaguoti sistemą pertvarkančiais pokyčiais, o juos turi nustatyti net ne grupelės, tokios kaip seimas, o visuomeninė iniciatyva.

© 2020 Paburk.lt